Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

IoPT: Identity oriented Psyshotrauma Therapy/Theory

IoPT: Identiteits georienteerde Psychotrauma Therapie/Theorie of de Intentie Methode is de methode die door Franz Ruppert is uitgewerkt. Soms wordt het nog 'opstellen van het verlangen' genoemd. In Nederland kennen we het ook als 'de IZR methode' of Interne Zelf Resonantie methode.  

Het is bepalend in de manier hoe ik met mensen werk en hoe ik naar de wereld om me heen kijk. 


Identiteits geörienteerde psychotrauma therapie: Het uitgangspunt is Identiteit versterken: identiteit = IK. IoPT is een manier om naar mensen te kijken vanuit de hechtings- theorieën en principes. En waar we in het hechten falen, dan raken we onszelf kwijt. Met de methode sta JIJ dus centraal en werken we er naar toe om jouw Identiteit meer te versterken. Jij mag meer jij worden.

Wij als mensen worden hulpeloos geboren, zonder onze ouders kunnen we simpelweg nog niet overleven. Dus is het biologisch ingeprogrammeerd dat we àlles zullen doen om het contact met onze ouders in stand te houden. Immers, we zijn van hun afhankelijk.  De manier waarop we dat contact probeerden op te bouwen is bepalend voor de rest van je leven. Dat hoeft niet te betekenen dat je per definitie door je ouders mishandeld bent, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je ouders zo druk waren om voor geld te zorgen, dat er geen aandacht voor jou was. Een ander voorbeeld is dat je ouders liever een kindje van het andere geslacht hadden willen hebben, of dat je moeder misschien helemaal op dat moment niet zwanger wilde worden. Hoe maak je dan als baby'tje contact met je ouders?

Tijdens het werken met deze methode zien we steeds weer hoe we gevormd zijn, waarom we het op deze manier nodig hadden. En hoe we met onze ouders of verzorgers verweven zijn. Dit bepaald ook hoe we met anderen contact leggen.
Zolang we ons dat niet bewust zijn van onze oude patronen zullen we mensen steeds op dezelfde manier benaderen. Als we het ons bewust worden, kunnen we onderscheid maken tussen toen en nu. En het nu anders doen, immers we zijn geen hulpeloos baby'tje meer.

De kracht van deze methode is dat we werken met het 'celgeheugen'. We werken vaak pre-verbaal: voordat we taal hadden, voordat onze prefrontale cortex gevormd werd, dus vóór ons 3e levensjaar. Doordat je 'breingeheugen' (cognitieve brein, prefrontale cortex) dit niet heeft opgeslagen kun je er met de meeste methodes niet bij komen en snap je als volwassene niet hoe en waarom je iets doet, of dat iets je gigantisch triggert.

Als we iets als hulpeloos baby'tje niet kunnen verwerken, splitsen we delen van onszelf af. Datgene wat er 'niet kan zijn' verdwijnt naar het onderbewuste, en een 'beschermingsmechanisme' wordt geïnstalleerd. Bij de IoPT kunnen we deze afgesplitste delen weer benaderen, en mogelijk de afsplitsing minder maken, of zelfs helemaal opheffen: helen.

Franz zijn methode laat ook zien dat het IK het belangrijkste is, want als jouw IK er kan zijn, dan kun jij er zijn. Dus gaat het er om hoe is jouw IK omgegaan met jouw ervaringen. En hoe kunnen de afgesplitste delen zich verhouden tot de IK. We zijn in onze hechting erg gewend om vooral naar anderen te kijken. Hier gaat het er om hoe jij het beleefd hebt.

In mijn werken met jou, zal ik dus ook steeds terugkeren naar jouw IK. Hoe heb jij het ervaren? Wat was jouw schrik, angst, pijn?

En als je dat echt kunt zien en voelen, dan zie je een verschuiving van jouw innerlijk, dan heb je weer een stap gezet naar wie jij graag wilt zijn.

Valentijnsdag: wat betekent dat voor jou?

Is het voor jou een dag om stil te staan bij Liefde? Of vind jij het gewoon maar een commerciële bedoening?

Voor mij is het stilstaan bij familie, houden van mijn Oma. 
Oma Ietje Hindriks - Visser, geboren 14 februari 1903 in Groningen. Ze is 107 jaar geworden. De op 8 na oudste mens in Nederland, de oudste van Gelderland in 2010.


Proeverij voor Supervisie

Proeverij voor Supervisie op basis van IoPT voor mensen die (professioneel) met mensen werken. In het werken met mensen ben je zelf het instrument én de methode. Door jezelf beter te kennen kun je in contact op een andere laag jouw klant of (werk)relaties begeleiden tot een diepe en duurzame verandering. Schrijf je in voor de gratis online proeverij op woensdag 24 november 2021 (18:30-22:00) of op vrijdag 7 januari 2022 (09:00-13:00).

Terugblik 2020, op naar 2021

December - tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Hoe is het mij vergaan in 2020 en hoe ga ik in 2021 starten. In dit artikel vertel ik hierover.

En ik wens iedereen een goed en vooral gezond 2021 toe.

Ondergedompeld in IoPT

In de afgelopen 9 dagen heb ik 7 dagen achter mijn PC gezeten en me diep verbonden gevoeld met mensen over de hele wereld in het werken met identiteits georiënteerde traumatherapie.
Mijn lijf is wat stram, mijn hart is open en ik ben geraakt. Hier een kort verslagje...

Workshop Kennismaking met IoPT - Identity Oriented Psychotrauma Therapy/Theory

Op 20 november 2020 gaan Sytze Wierda en ik een nascholingsmiddag geven voor de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde). Hartstikke leuk en ook wel spannend.

We lichten voor beroepstherapeuten een tipje van de sluier op betreft IoPT. Een kennismaking met deze mooie methode, waarvan we ze graag iets willen laten ervaren van hoe dit werkt en wat dit met je doet. 

Waarschijnlijk gaan we deze workshop ook voor anderen geven. Geïnteresseerd in de opzet? lees het artikel..

5 daagse met Franz Ruppert Juli 2020

Zojuist uitgelogd uit een 5 daagse online meeting met 22 IoPT traumatherapeuten met Vivian Broughton en begeleid door Franz Ruppert. Mensen uit Nederland, Engeland, Duitsland, Noorwegen, België en Singapore.

Ik zoek naar de woorden om simpel weer te geven hoe deze dagen me geraakt hebben. Deze dagen hebben we weer kunnen ervaren hoe helend dit werk is. En welke verbinding we ook via Zoom kunnen maken om elkaar te supporten.

On-line coaching

In deze tijd van Sociale Afstand in verband met het COVID-19 Corona virus is het mogelijk om ook gecoached te worden via social media. Juist deze tijd kan angst oproepen of tijd geven om persoonlijke stappen te nemen.