Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

Resoneren - Innerlijk beeld zichtbaar maken

Met behulp van resonantie maken we hetgeen binnen in jou zit buiten jou zichtbaar. Het is een manier om je onbewuste reacties te spiegelen en daarmee jou te laten zien hoe jou binnenwereld (onderbewuste) er uit ziet.

Bijvoorbeeld: je wilt onderzoeken hoe jouw verhouding is ten opzichte van je moeder. Dan is het mogelijk om het beeld, dat jij binnenin je hebt van hoe je moeder is, te projecteren op een voorwerp of persoon. Hierdoor breng je het beeld naar buiten.

Indien je projecteert op een persoon, kan deze persoon ook resoneren. [zie item over Spiegelneuronen]. Het voordeel van resonanten is, dat ze je iets kunnen vertellen of laten zien (houding), wat zij in de resonantie ervaren.

Deze projectie of resonantie kun je onderzoeken, bevragen en bekijken wat dit met je doet. Delen van je onbewuste zijn nu bereikbaar en komen in je bewustzijn.