Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

Werken in groepen

Venus Constellations werkt met kleine groepen, hierdoor voelt het voor veel mensen veiliger.

Om de beurt brengt een persoon uit de groep zijn/haar intentie in. Dat is hetgeen waar mee het proces van start gaat. Deze persoon gaat iets onderzoeken wat op dat moment speelt. Uit de andere werkgroepleden worden resonanten gekozen die in dit proces deelnemen.
Zowel het proces, als het resoneren en meekijken brengt de deelnemers veel inzicht, ervaring, kennis, heling.

Het voordeel van werken met groepen is dat je zowel eigen proceswerk doet, als dat je meehelpt in de processen van anderen. Het resoneren geeft je ervaring en kennis vanuit het perspectief van een ander, wat van meerwaarde is bij het werken met mensen.

Voor mensen die met mensen werken

Werk jij professioneel met mensen en wil je meer weten over trauma?
Wil je zorgen dat de kans dat jij mensen her-traumatiseert zo klein mogelijk is?

Venus Constellations biedt diverse mogelijkheden om in een groep hier meer van te leren en ervaren

 • workshop 'kennismaking met Identiteits georienteerde Trauma Therapie'
 • workshop op maat
 • workshop open inschrijving (werken met je eigen thema's, in een open groep)
 • werkgroep (werken met je eigen thema's, in een gesloten groep)
 • supervisie A (voor werken met wat je tegen komt in het werken met mensen)
 • supervisie B (voor IoPT begeleiders)
 • Opleiding IoPT
Workshop 'Kennismaking met IoPT'

Dit is een workshop van een dagdeel (4 uur). 

Hierin krijg je:

 • een stukje theorie over IoPT
 • een oefeningetje in tweetallen of kleine groepjes, zodat ieder iets kan ervaren
 • een demo van een simpele vorm van een IoPT proces
 • vragenronde
Workshop op maat

Voor speciale doelgroepen is het mogelijk om een meer op de praktijk gerichte versie te maken van de workshop Kennismaking met IoPT.
Bijvoorbeeld voor beroepsverenigingen, mensen die lesgeven, mensen die werken in de opvang van kwetsbare mensen, vrijwilligerswerk.


Werkgroep

Een werkgroep is een vaste groep mensen die op afgesproken dagen of dagdelen samenkomt.
Afhankelijk van de tijd is er ruimte voor één of meer processen per keer: een proces duurt gemiddeld 1,5 uur.
Er is een check-in ronde, een kleine oefening en proceswerk. Er is minimale uitleg, de focus ligt op de processen.
Mensen die die keer geen proces doen, kunnen resoneren of 'veilige ruimte bieden'.  
Omdat het een vaste groep is, ga je elkaar steeds meer kennen, en raken de processen steeds meer ook eigen thema's.

Supervisie A

In deze vorm van Supervisie werk je - in een vaste groep - met hetgeen je tegenkomt in jouw werken met mensen.
Je gaat begrijpen waarom bepaalde mensen jou steeds weer triggeren, en gaat hier dan anders mee om.
Na elk proces volgt er enige uitleg over wat we in het proces gezien hebben en is er kans om vragen te stellen.
Het is geen opleiding IoPT, het is wel verdieping voor jou om in je huidige werk met trauma om te kunnen gaan.

Supervisie B

In deze vorm van Supervisie ben je afwisselend degene die een proces doet als de begeleider.
Wat kom je tegen bij het begeleiden van jouw cliënten.  Verdieping van jouw begeleiding.

Voor mensen die IoPT begeleider zijn.

Opleiding IoPT

Opleiding tot IoPT begeleider. 
Hiertoe heb je al enige eigen IoPT processen gedaan, zodat je uit eigen ervaring weet wat IoPT teweeg brengt en je eigen thema's al bekend zijn.

Venus Constellations op TV

— Muriel Venus —

Met schroom en trots wil ik vertellen over ‘me laten zien’.

In oktober 2022 werd ik gebeld door SBS6, ze zochten iemand die wat over trauma therapie kan vertellen. Ik voelde me gevleid en werd ingezogen in het enthousiaste verhaal van de dame aan de telefoon. Dingen geregeld en datum geprikt voor opnames: op 29 oktober komen 2 mensen en ze hebben 3 uur om je mooi op de film te zetten. Het filmpje gaat 2 minuten duren. Je krijgt het filmpje met alle rechten.

Super, en dan...