Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

back

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden en de eigenaar van deze website anvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten in de inhoud van deze website.

In geen geval zal de eigenaar van deze website aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website of de inhoud van deze website.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website.

Kopiƫren zonder toestemming van de eigenaar van deze website is verboden.