Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

Interne Zelf Resonantie (IZR)

Interne Zelf-Resonantie is de nauw verwant aan de Identiteit georiënteerde Psychotrauma Therapie/Theorie (IoPT) van dr. Franz Ruppert. In Nederland gebruiken we de term IZR en hebben we een netwerk met mensen die deze methode gebruiken en zich steeds bijscholen en op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in de moderne trauma- en hechtingstheoriën. In dit netwerk komen we regelmatig samen om te oefenen en te verdiepen op de nieuwste ontwikkelingen.

Voor meer informatie kun je ook kijken op izr-methode.nl.